Regionalni sastanak savjetnika za Pasoš kompetencija u BiH

 

U junu 2019. godine, članovi Udruženja za razvoj kompetencija „S.K.I.L.L.S.“ organizovali su u BiH regionalnu kolegijalnu razmjenu za savjetnike sa Kosova. Glavna tema ovog sastanka bila je korištenje instrumenta Pasoš kompetencija u firmama.

Članovi Udruženja „S.K.I.L.L.S.“ imali su priliku savjetovati uposlenike jedne kompanije sa Pasošem kompetencija, nakon čega su menadžmentu firme ponudili komparativnu analizu kompetencijskih modela i profila radnika te predložili dalje korake u sferi edukacije i izgradnje kohezije unutar tima firme. Iskustva iz ovakvog rada podijeljena su sa kolegama, a razmotreni su i mogući budući koraci u korištenju metodologije rada sa Pasošem kompetencija u kompanijama.

Ova aktivnost podržana je od strane GIZ-a u ime njemačke vlade.

Radna atmosfera na Regionalnoj kolegijalnoj razmjeni o korištenju Pasoša kompetencija u kompanijama, Bosna i Hercegovina

Održana Obuka o pisanju projektnih aplikacija

 

Članovi Udruženja za razvoj kompetencija “S.K.I.L.L.S.” u toku 2018. godine prepoznali su potrebu za dodatnom edukacijom svojih članova, ali i kolega savjetnika za Pasoš kompetencija iz regiona, u polju projektnog menadžmenta. Uz postojeće želje i vizije o uspostavljanju regionalne saradnje kroz zajednički rad na projektima, ovaj tim u nastanku želio je unaprijediti svoje vještine i kroz učenje bolje se povezati.

Obuku o pisanju projektnih aplikacija organizovali su članovi Udruženja za razvoj kompetencija “S.K.I.L.L.S.”, u kojoj su učestvovali i savjetnici za Pasoš kompetencija iz Srbije i sa Kosova. Od 24.5. do 16.6. ukupno devet savjetnika za Pasoš kompetencija moglo je da savlada principe i pristupe procesu pisanja projektnih aplikacija. Kroz dva susreta, polaznici obuke razgovarali su o logičkim matricama, budžetu i drugim važnim komponentama ovog procesa.

Ova aktivnost podržana je od strane GIZ-a u ime njemačke vlade. Polaznici obuke zahvalili su se GIZ-u te se nadaju uspješnim, zajedničkim projektnim aktivnostima u budućnosti.

Polaznici Obuke o pisanju projektnih prijedloga sa predstavnicom GIZ-a, Amirom Omanović