Održana Obuka o pisanju projektnih aplikacija

Polaznici Obuke o pisanju projektnih prijedloga, u organizaciji Udruženja za razvoj kompetencija “S.K.I.L.L.S.”

Članovi Udruženja za razvoj kompetencija “S.K.I.L.L.S.” u toku 2018. godine prepoznali su potrebu za dodatnom edukacijom svojih članova, ali i kolega savjetnika za Pasoš kompetencija iz regiona, u polju projektnog menadžmenta. Uz postojeće želje i vizije o uspostavljanju regionalne saradnje kroz zajednički rad na projektima, ovaj tim u nastanku želio je unaprijediti svoje vještine i kroz učenje bolje se povezati.

Obuku o pisanju projektnih aplikacija organizovali su članovi Udruženja za razvoj kompetencija “S.K.I.L.L.S.”, u kojoj su učestvovali i savjetnici za Pasoš kompetencija iz Srbije i sa Kosova. Od 24.5. do 16.6. ukupno devet savjetnika za Pasoš kompetencija moglo je da savlada principe i pristupe procesu pisanja projektnih aplikacija. Kroz dva susreta, polaznici obuke razgovarali su o logičkim matricama, budžetu i drugim važnim komponentama ovog procesa.

Ova aktivnost podržana je od strane GIZ-a u ime njemačke vlade. Polaznici obuke zahvalili su se GIZ-u te se nadaju uspješnim, zajedničkim projektnim aktivnostima u budućnosti.

Polaznici Obuke o pisanju projektnih prijedloga sa predstavnicom GIZ-a, Amirom Omanović