Regionalni sastanak savjetnika za Pasoš kompetencija u BiH

Učesnici na Regionalnoj kolegijalnoj razmjeni o korištenju Pasoša kompetencija u kompanijama, Bosna i Hercegovina.

U junu 2019. godine, članovi Udruženja za razvoj kompetencija „S.K.I.L.L.S.“ organizovali su u BiH regionalnu kolegijalnu razmjenu za savjetnike sa Kosova. Glavna tema ovog sastanka bila je korištenje instrumenta Pasoš kompetencija u firmama.

Članovi Udruženja „S.K.I.L.L.S.“ imali su priliku savjetovati uposlenike jedne kompanije sa Pasošem kompetencija, nakon čega su menadžmentu firme ponudili komparativnu analizu kompetencijskih modela i profila radnika te predložili dalje korake u sferi edukacije i izgradnje kohezije unutar tima firme. Iskustva iz ovakvog rada podijeljena su sa kolegama, a razmotreni su i mogući budući koraci u korištenju metodologije rada sa Pasošem kompetencija u kompanijama.

Ova aktivnost podržana je od strane GIZ-a u ime njemačke vlade.

Radna atmosfera na Regionalnoj kolegijalnoj razmjeni o korištenju Pasoša kompetencija u kompanijama, Bosna i Hercegovina