Standardi savjetovanja sa Pasošem kompetencija, maj 2020.

Resursi_iz_Udruzenja_SKILLS

Kako izgleda savjetovanje sa Pasošem kompetencija?

U kojim teorijskim pristupima i didaktičkim principima je ono utemeljeno?

Šta su predviđeni ishodi savjetovanja sa Pasošem kompetencija?

Koja je preporučena cijena savjetovanja?

Odgovore na ova i druga pitanja pronađite u dokumentu Standardi savjetovanja sa Pasošem kompetencija, maj 2020. Namijenjen je savjetnicima i onima koji se interesuju za savjetnički rad te za korištenje ovog instrumenta.