Biljana

Najveća prednost Pasoša kompetencija je cjelovito sagledavanje života i rada osobe i analiza vještina koje uglavnom rutinski i svakodnevno koristimo, ali i onih za koje smo se školovali. Ovime se nastoji aktivirati širok spektar vještina i kompetencija koje imamo i koje smo stekli tokom cijelog života.