Milanka

Pasoš kompetencija možete koristiti i pri apliciranju za posao, praksu i fakultet. Kroz savjetovanje sam shvatila da posjedujem važne vještine koje sam podrazumijevala—međutim, kroz Pasoš sam shvatila da se ništa ne podrazumijeva. On služi da shvatimo da čitav život treba da se razvijamo i ka tome nas usmjerava.